Betingelser

Praktiske informationer og forretningsbetingelser

Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser

godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige

information, tilbud og vilkår. Vi forbeholder os retten til uden forudgående

varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Udvendig vinduespolering

Udvendig polering udføres kun som abonnementsservice hver 4. eller 8. uge.

Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller adgang hertil.

Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træterrasser og tage, hvor vinduespudseren

skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over. Vi krediterer ikke i prisen med mindre de ”usikre” vinduer udgør mere end 25 % af de samlede antal vinduer. Aftørring af karme og lister er ikke inkluderet, med mindre det fremgår af tilbuddet.

Afrensning

Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der sidder mørtelrester eller lign.

Vask med rentvandsanlæg

Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen

(1-3 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer.

Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl. a. at være meget omhyggelig med afskylning de første par gange.

Indvendig vinduespolering

Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespolering. Dette kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale. Ved indvendig vinduespolering er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden vi går igang.

Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke pudset.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 10 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr

på DKK 50,- ved overskridelse af betalingsfristen.

PBS tilmelding

Betaling via PBS efter PBS’ regler og betingelser. Det kan give meget lang kredit på betalingen af faktura og kan resultere i måneder, hvor der bliver opkrævet dobbelt.

Prisregulering kan ske ved

• Ændring af antal vinduer.

• Ændring af stigearbejde.

• Ændring af interval.

• Indeksregulering (foretages én gang om året).

Vinduespolering uden for rute/ekstra vinduespolering

Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er ud over vinduespudserens kan vi opkræve dig et kørsels gebyr, dette oplyses ved bestilling af det ekstra arbejde.

Kontakt for åbning af aflåste steder

Vi tilbyder, at kontakte dig dagen før vi kommer, så du kan åbne. Kan vi ikke få fat i dig, vil vinduespoleringen blive sprunget over indtil næste gang vi kører i området. Har vi en aftale og der er låst vil det fulde beløb blive opkrævet, da vores del aftalen er overholdt.

Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dog senest 2 dage efter poleringsdato. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i ruderne el karme/ lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?

• Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis.

• Trafikfilm og pollen.

• Efterladenskaber fra dyr.

Hvad bliver bl. a. ikke vasket væk ved normal polering?

Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer).

• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester).

• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende.

• Ekskrementer fra bier specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboerhar bier.

Ændring til vinduespolering

Vil du ændre din polering, skal du meddele det til os senest syv dage før næste vinduespolering. Og vi kører i området ca. hver 4. uge.

Arbejdstider

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-17.00. Lørdage fra 9-16.

Vejret

Vi udfører vinduespolering i alt slags vejr; Sne, regn og frost er ingen hindring.

Opsigelse af abonnementet

Der er syv dages opsigelsesfrist.

Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til: info@jfpolering.dk.

Få et tilbud på vinduespudsning

Skriv dit navn, mail og telefonnummer herunder, så ringer vi til dig og for lavet en god aftale!