Kontakt

Betingelser

Praktiske informationer og forretningsbetingelser
Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information, tilbud og vilkår. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Udvendig vinduespudsning
Udvendig polering udføres kun som abonnementsservice hver 4. eller 8. uge. Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller adgang hertil.

Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træ-terrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over. Vi krediterer ikke i prisen med mindre de ”usikre” vinduer udgør mere end 25 % af de samlede antal vinduer. Aftørring af karme og lister er ikke inkluderet, med mindre det fremgår af tilbuddet.

Afrensning
Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der sidder mørtelrester eller lign.

Vask med Rentvandsanlæg:
Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen (1-3 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer. Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl.a. at være meget omhyggelig med afskylning de første par gange.

Indvendig vinduespudsning
Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespudsning. Dette kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale. Ved indvendig vinduespudsning er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden når vi går igang. Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke pudset.

Betalingsbetingelser
Betaling skal ske senest 10 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 50,- ved overskridelse af betalingsfristen.

PBS tilmelding
Betaling via PBS efter PBS’ regler og betingelser. Det kan give meget lang kredit på betalingen af faktura og kan resultere i måneder, hvor der bliver opkrævet dobbelt.

Prisregulering kan ske ved:

• Ændring af antal vinduer

• Ændring af stigearbejde

• Ændring af interval

• Indeksregulering (foretages en gang om året)

Vinduespudsning uden for rute/ekstra vinduespudsning
Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er ud over vinduespudserens kan vi opkræve dig et kørsels gebyr, dette oplyses ved bestilling af det ekstra arbejde.

Kontakt for åbning af aflåste steder.
Vi tilbyder at kontakte dig dagen før vi kommer så du kan åbne. Kan vi ikke få fat I dig, vil vinduespudsningen blive sprunget over indtil næste gang vi kører I området. Har vi en aftale og der er låst vil det fulde beløb blive opkrævet, da vores del aftalen er overholdt.

Reklamation
Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dog senest tre dage efter poleringsdato. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i ruderne el karme/lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?
• Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis

• Trafikfilm og pollen

• Efterladenskaber fra dyr

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering.
• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer)

• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester)

• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende

• Ekskrementer fra bier specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboer har bier.

Ændring til vinduespudsning
Vil du ændre din polering, skal du meddele det til os senest syv dage før næste vinduespudsning. Og vi kører I området ca. hver 4. uge

Arbejdstider
Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-17.00. Lørdage fra 9-16

Vejret
Vi udfører vinduespudsning i alt slags vejr; Sne, regn og frost er ingen hindring.

Opsigelse af abonnementet
Der er syv dages opsigelsesfrist. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til: info@jfpolering.dk

Jesper
Indehaver

Hans
Vinduespudser

Poul
Vinduespudser